Ljud och ljus

Ljud kan vara njutbart, men även skadligt. Ibland samtidigt.

Allt oönskat ljud kallas för buller. Det kan vara ljud som ”bara” är störande eller ljud som är skadligt för hörseln. Att ta bort eller minska bullret på arbetsplatsen är lönsamt. Ju säkrare och mer hälsosam arbetsmiljön är, desto mindre är risken att drabbas av kostnader för arbetsfrånvaro, olyckor och anställda som inte orkar jobba med full kapacitet. För en bra ljudmiljö krävs att man arbetar förebyggande, regelbundet och långsiktigt med bullerfrågorna. Arbetsgivaren har ansvaret för detta.

AirControl kan hjälpa dig med att mäta ljudet i er lokal.

¤ Rätt hörselskydd!

¤ Bullerbegränsande årgärder.

¤ Bullerkartläggning.

 

 

/bild-ljud-1.jpg

 

Ljus, olika typer av belysning behövs

På ett kontor utförs många olika arbetsuppgifter som alla behöver sin typ av belysning. Ibland arbetar man sittande, ibland stående, ibland ensam, ibland i grupp, vilket ställer krav på en genomtänkt kontorsbelysning.
En omsorgsfull planering av ljusmiljön inte bara förbättrar arbetsmiljön utan gör även att man uppnår andra värden som stimulerande ljus– och färgsättning.
Att minimera bländning, skapa jämnhet i ljusbilden, tillräckligt ljus på rätt ställe, är några av de grundläggande kraven på en bra kontorsbelysning.
Tänk på att det är ljuset ifrån det objekt, samt dess omgivning, som du tittar på, som är viktig.

 

Dålig belysning medför risker

Felaktigt utformad belysning bidrar till att man blir trött i ögonen, kan få huvudvärk och spänningar i nacke/skuldra och rygg. Risken för olycksfall av olika slag ökar också. Flimmer från lysrör kan ge upphov till stressreaktioner i det centrala nervsystemet. Det kan orsaka trötthet och försämrad arbetsprestation. Symtomen liknar sjukahus-sjukan.

 

Solförmörkelsen sedd ifrån Sollefteå.