Luftanalys

Kort historik

Sempormetoden började användas som filtrerings- och anrikningsmetod för snabbdiagnostik inom den medicinska forskningen redan i mitten av 70-talet.
Forskningen bedrevs i samverkan med Wallenberglaboratoriet och immunologen vid Stockholms universitet samt Huddinge sjukhus och Karolinska Institutet.
Denna metod kortade ned svarstiden ifrån dagar, ibland veckor till några timmar.

 

Den enkla provtagningen går till så att filterelektroden (”mätstubben”) monteras på en bärbar pump.
Pumpen suger sedan luft (1,5l/min) i 25 min. På mätstubbens membran har nu partiklar ned till storleken 0,1 um fastnat. Denna mätstubbe tas nu till laboratoriet för fortsatt analys i mikroskopet.

 Provtagning Rumsluft                                       Provtagning Tilluft

                     

Tilluftsprov tas med fördel i samband med ett rumsprov. Om det finns oönskade partiklar i rummsluften vill man veta om de kommer via tilluften eller uppstått av annan anledning. Kanske en dold fuktskada?

Tillämpningsområden

Denna metod kan användas för att:

¤ Upptäcka mögel, bakterier, fibrer och dammförekomst i inomhusluften samt i ventilationssystem.
¤ Sökning av läckage i ventilationssystem.
¤ Kontroll efter kanalrensning
¤ Även mögeltillväxt pga. fuktskada i byggmaterialet kan avslöjas
¤ Värdefullt verktyg i kampen mot astma och allergiökningen i samhället
¤ Detektering av Asbest

 

/filter_redigerad-1.jpg

 Vårt filter hjälper till att rena din luft

 

Sanering

Vi har teknisk utrustning för att sanera bort ”skadliga” partiklar.
Kontakta oss för vidare information

Vill ni veta mer, så kontakta oss gärna.

Närmast finns vi under fliken "kontakt"