Radon, en vanlig granne?

AirControl Norr är en godkänd aktör som kan undersöka samt ge åtgärdsförslag gällande radonsanering

Har ni några frågor, eller vill ni ha hjälp med något av detta, hör gärna av er till oss så berättar vi mer. 

Senaste projektet minskade en villas radonhalt ifrån 2800 till 190Bq. Inträngande radon lokaliserades och tätades. Långtidsmätning för att säkerställa minskningen avslutas december 2016.

 

Tänk på att mäta radon i bostaden

  • Om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen.
  • Efter en renovering, eftersom små sprickor kan uppstå i grunden där radongasen kan tränga in från marken.
  • Om bostaden är byggd med blåbetong. Det kan betyda att den har extra höga halter av radon i inomhusluften.

 

 /bild-radon-1.jpg

 T ex i en vägg är det ofta vanligt att hitta radon