Mögel

Mögel

Mögel är ett samlingsnamn på alla mikroskopiska svampar som växer i form av flercelliga grenade trådar.

Känner du mögeldoft i ditt hus, är du lite svullen i ansiktet på morgonen, ofta förkyld, Då kan du ha mögel i ditt hus.

Svartmögel

Svartmögel uppträder gärna på gipsskivor vid fuktskador, och är direkt olämplig för hälsan. Dött mögel, dvs. mögel som inte längre har tillräckligt med fukt för att leva, är för vissa lika farligt som levande mögel. Det är med andra ord väldigt viktigt att få bort allt mögel vid ex. en renovering efter en fuktskada.

Sempore-metoden

AirControl kan med hjälp av sempore-metoden enkelt ta en bild på innehållet i luften. Provet som tar 25 min, går till så att vi suger luft igenom en ”mätstubbe” med hjälp av en pump. Genom det efterföljande analysarbetet i vårt svepelektronmikroskop (SEM), erhåller vi detaljrik information om de partiklar som har påträffats på provet. Rapport bifogas med bild på eventuellt mögel/bakterier.

För köp av radondosor, klicka på länken

RADONDOSOR