Luftanalys

Luftanalys

I en luftanalys får man svar på om det förekommer biologiskt material (mögel/bakterier). I rapporten bifogas bild på ev. biologiskt material.

Kort Historik

Semporemetoden

Semporemetoden började användas som filtrerings- och anrikningsmetod för snabbdiagnostik inom den medicinska forskningen redan i mitten av 70-talet. Forskningen bedrevs i samverkan med Wallenberglaboratoriet och immunologen vid Stockholms universitet samt Huddinge sjukhus och Karolinska Institutet. Denna metod kortade ned svarstiden ifrån dagar, ibland veckor till några timmar. Den enkla provtagningen går till så att vi suger luft igenom en ”mätstubbe” med hjälp av en pump. Genom det efterföljande analysarbetet i vårt svepelektronmikroskop (SEM), erhåller vi detaljrik information om de partiklar som har påträffats på provet. Tilluftsprov tas med fördel i samband med ett rumsprov. Om det finns oönskade partiklar i rumsluften vill man veta om de kommer via tilluften eller uppstått av annan anledning.

Kanske en dold fuktskada?

För köp av radondosor, klicka på länken

RADONDOSOR