Asbest

Asbest

Tillstånd av Arbetsmiljöverket

Svepelektronmikroskop

Air Control Norr har av arbetsmiljöverket tillstånd att hantera asbest, eller asbesthaltigt material vid forskning, utveckling och analys där skriftlig rapport med bilder skickas tillbaka till beställaren. Analysen sker med ett svepelektronmikroskop med möjlighet till en grundämnesanalys.

Vi hjälper dig

För köp av radondosor, klicka på länken

RADONDOSOR