Ljud & Buller

Ljud och Bullermätningar

Ljud kan vara njutbart, men även skadligt. Ibland samtidigt.

Buller

Allt oönskat ljud kallas för buller. Det kan vara ljud som ”bara” är störande eller ljud som är skadligt för hörseln. Att ta bort eller minska bullret på arbetsplatsen är lönsamt. Ju säkrare och mer hälsosam arbetsmiljön är, desto mindre är risken att drabbas av kostnader för arbetsfrånvaro, olyckor och anställda som inte orkar jobba med full kapacitet. För en bra ljudmiljö krävs att man arbetar förebyggande, regelbundet och långsiktigt med bullerfrågorna. Arbetsgivaren har ansvaret för detta.

Vi hjälper dig

AirControl kan hjälpa dig med att mäta ljudet i er lokal.

• Rätt hörselskydd!

• Bullerbegränsande årgärder.

• Bullerkartläggning.

För köp av radondosor, klicka på länken

RADONDOSOR